Skapa drömmen om Wendelstrand

Wendelstrand är ett nytt bostadsområde som växer fram vid Landvettersjön i Mölnlycke.

En hållbar stadsdel för dig som vill leva i samtiden, utan att lämna naturen.

FAQ

FAQ Wendelstrand

Var kan man hitta information om Wendelstrand?

Förutom här på Wendelstrand.se så kan man även följa oss i sociala medier – Facebook och Instagram.


Vilka aktörer är inblandade i Wendelstrand?

HSB Göteborg och OBOS kommer bygga bostäder. Next Step Group kommer bygga kommersiella fastigheter. Vem som kommer att bygga vad och när går att läsa om på respektive bostadsutvecklare hemsida.


När kommer området vara klart?

Markarbeten är påbörjade och 2026 kan de första bostäderna vara klara för inflyttning. Helt klart beräknas området vara omkring 2033. Området kommer att byggas likt en solfjäder för att byggnationen ska påverka så lite som möjligt för de som bor och vistas i området.


Vilkas upplåtelseformer kommer finnas?

Detaljplanen möjliggör för en variation av upplåtelseformer. I dagsläget vet vi att det de första projekten kommer att innehålla bostadsrätter. Vad som kommer att byggas och när presenteras på respektive bostadsutvecklare hemsida.


Vad skiljer Wendelstrand från andra nybyggda områden?

En hållbar stadsdel för dig som vill leva i samtiden, utan att lämna naturen.


På vilket sätt byggs Wendelstrand för en mer hållbar livsstil?

Konsortiets ambition är att bygga ett område som bidrar till att öka människors välbefinnande, med attraktiva mötesplatser och trivsamma utemiljöer. Wendelstrand ska stödja människors möjligheter att kunna leva hållbart.

Wendelstrand ska stödja människors möjligheter att kunna leva hållbart. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Vi möjliggör ett minimalt klimatavtryck för alla som lever och verkar här, bland annat genom förnybar energi och hållbara kretsloppslösningar. Det finns också en vilja att göra det enkelt att röra sig i området och främja transporter med lågt klimatavtryck.


Finns det grönområden eller parker i närheten?

Det kommer finnas trivsamma utemiljöer i Wendelstrand, runt bostadshusen och Lakehouse. Och fortsätter man över gamla riksvägen så kommer man direkt in i Wendelsberg som är en park och friluftsområde där det bla finns utegym, naturlekplats och grillplatser.


Hur påverkas naturen av byggnationen i området?

Det nedlagda stenbrottet som Wendelstrand tar form på är fokuset inte bara att hus ska ta plats utan ett stort fokus kommer att vara att faktiskt putta tillbaka naturen i området.


Hur många nya bostäder kommer byggas?

Det kommer byggas ca 1000 bostäder i olika etapper under en period på ca 10 år.


Hur anmäler jag intresse för en bostad i Wendelstrand?

Det går att anmäla sitt intresse hos de bostadsutvecklare som ingår i konsortiet Wendelstrand och på deras hemsidor. Klicka på respektive bostadsutvecklare för att läsa mer och anmäla ditt intresse. HSB Göteborg, OBOS, Next Step Group.


När sker första inflyttning?

Första inflyttning sker ungefär 1,5-2 år efter säljstart.


Finns det kollektivtrafik till och från Wendelstrand?

Med kollektivtrafikens buss 611 från Bråta och med ett byte till X4 från Solsten tar det idag cirka 30 minuter till Göteborg city. I dagsläget kör buss 611 på vardagarna med 15-minuterstrafik på morgonen och eftermiddagen. Området kommer få en ny hållplats som kommer ersätta den närmsta busshållplatsen Bråta Industriområde. Det tar ca 8 minuter att cykla till Solsten och med några minuter till är du vid Mölnlycke Centrums resecentrum.


Vart vänder man sig om man vill etablera en verksamhet i området?

Det är Next Step Group som ansvarar för de kommersiella lokalerna i Wendelstrand. Välkommen att kontakta Madeleine Ljungberg för att veta mer.


Vad för typ av verksamheter kommer man i framtiden få se i området?

I landmärket Lakehouse planeras det för olika verksamheter, det kan till exempel vara ett gym, ett kafé, eller varför inte båda. Lakehouse blir en knytpunkt för både besökare och boende i området, med utsikt över Landvettersjön. Det planeras även för en mindre butik med livsmedel, troligtvis en självscanningsbutik.