Tidslinje

Vår tidslinje beskriver resultatet av samarbetet mellan kommun, entreprenörer och alla som ser sin framtid i Wendelstrand. Här visar vi vad som hänt och vad som kommer att hända.

Samråd

Vårt förslag till detaljplan lämnas in till Härryda kommun. Kommunen samråder med länsstyrelsen, Trafikverket, kringboende och andra sakägare som berörs av projektet.

2018

Detaljplan antas

Efter att ha tagit del av olika aktörers synpunkter beslutar kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen.

2020

Lakehouse

Wendelstrands första stora satsning står färdig. Byggnaden innehåller bland annat restaurang, co-working kontor, gym och övernattningslägenheter.

2022

Första inflyttning

Äntligen är det dags för Wendelstrands pionjärer att flytta in i sina nya bostäder.

2023
Tyck till

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifterna här.